weikop.com

Beboede danske øer – Niro gruppen

Oversigt over beboede danske øer som Niro Gruppen har overnattet på eller besøgt.

Farvekoder: 
Ophold
Besøgt

  Navn År Areal, km² Beboere
1 Sjælland 2012 Sommerhus 7.049 2.208.348
2 Fyn 2010 Kerteminde 2.988 456.128
3 Nørrejyske Ø   4.674 297.886
4 Amager 2015 Lufthavnen 96 180.657
5 Lolland   1.244 62.578
6 Als 2019 311 50.682
7 Falster 2014 Nykøbing 513 42.544
8 Bornholm 2015  589 40.715
9 Mors 2018 360 21.163
10 Langeland inkl. Lindø 2017 283 12.644
11 Møn 2014 Møns klint 218 9.580
12 Ærø   87 6.516
13 Tåsinge 2017 Passeret 69 6.174
14 Samsø 2016 112 3.806
15 Thurø   7 3.595
16 Fanø 2020 59 3.237
17 Læsø 2021 112 1.839
18 Bogø 2014 Passeret 14 1.108
19 Orø   15 846
20 Fur   21 826
21 Rømø   86 618
22 Fejø inkl. Skalø   17 464
23 Jegindø   7 464
24 Sejerø   12 348
25 Enø   3 332
26 Strynø   4 202
27 Venø   6 190
28 Agersø   8 181
29 Endelave   13 176
30 Anholt   21 169
31 Årø   5 157
32 Omø   4 154
33 Alrø   7 147
34 Masnedø   2 129
35 Femø   11 123
36 Avernakø   5 114
37 Tunø   4 109
38 Hjarnø   3 104
39 Lyø   6 101
40 Ertholmene   0,21 92
41 Drejø   4 64
42 Glænø   6 51
43 Egholm   6 48
44 Mandø   8 41
45 Nyord   5 41
46 Askø   3 37
47 Skarø   2 33
48 Bjørnø   1,5 32
49 Gavnø   6 31
50 Bågø   6 27
51 Agerø   3 26
52 Barsø   2 22
53 Nekselø   2 18
54 Slotsholmen   0,21 18
55 Siø 2017 Passeret 1,5 15
56 Kalvø   0,19 13
57 Birkholm   1 11
58 Livø   3 9
59 Hjortø   1 8
60 Lilleø   0,84 7
61 Eskilsø   1,4 6
62 Vejrø   1,6 5
63 Farø 2014 Passeret 0,93 5
64 Tornø   0,24 4
65 Store Okseø   0,08 4
66 Hirsholm   0,17 3
67 Klaus Nars Holm   0,01 3
68 Fænø   4 2
69 Langø   1,32 2
70 Frederiksø   0,06 2
71 Saltholm   16 1
72 Tærø   1,7 1
73 Dybsø   1,4 1
74 Vorsø   0,59 1
75 Trekroner   0,02 1