weikop.com

Truelsen og Weikop

Ludvig Georg Weikop, som var Karstens Tip-tip oldefar, blev født i 1817 og i 1838 blev han viet til Marie Sophie Nicoline Truelsen.

Hvem var Marie Sophie så egentlig og hvem var hendes forfædre? Det vil denne artikel prøve at beskrive. Det beskrives hvordan information og hvorfra informationen er fundet og der vil blive arbejdet tilbage i tid, dvs. historien vil være i omvendt kronologisk orden.

Man kan se endnu mere om Marie Sophie Nicoline, Ludvig Georg samt Marie Sophies forældre på stamtræet for familien Weikop.

Marie Sophie og Ludvig Georg

Som nævnt blev Marie Sophie Nicoline gift med Ludvig Georg og det vil være slutpunktet i denne historie. De blev gift den 2. november 1838 og vielsen fandt sted i Holmens kirke, hvilket er beskrevet i kirkes hovedministerialbog samt i kontraministerialbogen

Hvad står i kirkebøgerne?

I dette afsnit vises de kirkebøger som danner baggrund for artiklen

Holmen Sogn, 2. november 1838
Vielse Sophie Marie og Ludvig Georg
Kontraministerialbog
Brudgommen: Ludvig Georg Weikop, 21 1/4 Aar, Tøm(merman)d 4. cl 2D 4 C no 92, Ungkarl, Timiansgaden no 4, Vacc 1817 af Folkenberg, Indsk xx 11te Bruden: Marie Sophie Nicoline Truelsen, 22 1/2 Aar, Pige, Vimmelskaftet No. 6, Vacc. Att. 1825 af Dr. Rahlff Forlovere: A F Weikop, Tøm 2D 3Cp no 120, Brudgom Broder Lars Gottfriedsen, Høker, Adelgade 247 med ført pen Vielsen: 2. novbr 1838 i Kirken af Munster. For Brudens Moders Samtykke til Ægteskabet, indestaar A.F. Weikop Mandens forældre ere døde –

Kontraministerialbog


Hovedministerialbog

Brudgommen: Ludvig Georg Weikop, 21 1/4 Aar, Tøm(merman)d 4. cl 2D 4 C no 92, Ungkarl, Timiansgaden no 4, Vacc 1817 af Folkenberg, Indsk xx 11te
Bruden: Marie Sophie Nicoline Truelsen, 22 1/2 Aar, Pige, Vimmelskaftet No. 6, Vacc. Att. 1825 af Dr. Rahlff
Forlovere: A F Weikop, Tøm 2D 3Cp no 120, Brudgom Broder
Lars Gottfriedsen, Høker, Adelgade 247 med ført pen
Vielsen: 2. novbr 1838 i Kirken af Munster.
For Brudens Moders Samtykke til Ægteskabet, indestaar A.F. Weikop
Mandens forældre ere døde –