weikop.com

Hændelsestyper i Family Tree Builder

Generelt:

I FTB bør man anvende fælgende hændelsestyper:

Anvende Bør ikke anvendes Bemærkning
Gravlagt Begravelse Ikke en standard Gedcom kode
Bopæl Kontakt Kontakt vises ikke korrekt i TNG
Barnedåb Dåb

 

Noter fra Henrik Poulsen,dansk ansvarlig for FTB:

Den normale kristne dåb som finder sted umiddelbart efter fødslen hedder Barnedåb og den senere dåb nu hedder Dåb.
Begravelse er handlingen i kirken, og Gravlagt som er selve nedgravningen af kiste eller urne. Der er en separat fakta type for kremering.