weikop.com

Standard for indtastning af kilder

Denne side beskriver de standarder som jeg anvender når jeg indtaster kilder i Family Tree Builder.

For kilder gælder:

Kirkebøger:

  • Kildeformat: “Kirkebog, Vadum sogn”
    • Hjemmeside: år, opslag, side, nr, type, note f.eks. “1865-1878, opslag 56, side 4, nr 44, dåb’ alternativ en note ‘dåb af sønnen Christian’
      • Type, f.eks.’dåb’, ‘vielse’, ‘død’, ‘konfirmation, ‘jævnfør’, ’tilgang’, ‘afgang’. Kun små bogstaver
      • ‘opslag’ er det opslag som findes på http://www.sa.dk/ao/SoegeSider/Kirkeboeger.aspx
      • ‘side er det sidenummer som er anvendt i kirkebogen. Behøves ikke angivet
      • ‘nr’ er det nummer på siden som kilden har. Behøves ikke angivet
      • Noten anvendes hvis personen ikke er hovedpersonen i handlingen, f.eks. hvis det er barnet dåb, eller personen har været fadder. Angives til sidst som almindelig tekst startende med komma
    • Dato er datoen fra kirkebogen