weikop.com

Tilgangslister og afgangslister

Det er også forskelligt fra sogn til sogn, hvornår afgangslisterne begynder.

Normalt sker det mellem 1814 og 1830.

Derimod ophører alle afgangslister i byerne i 1854 og i landsognene i 1873,