weikop.com

Alvorlig ulykke på Langebro – Frk. Olivia Weikop slemt til skade

Olivia Weikop, der var ude for at se luftskibet Hansa, blev på vej hjem kørt ned af et Automobil og kom så slemt til skade at det krævede 8 måneder på Rigshospitalet. Da det var en af de første ulykker i Danmark med et Automobil, krævede det en afgørelse fra Højesteret for at få udbetalt den store erstatning.

Zeppelineren Hansa

Tilskuere ved Hansa på Kløvermarken
Tilskuere ved Hansa på Kløvermarken

Torsdag den 19.  september 1912 var en stor dag for luftfarten i Danmark: Tidligere på dagen afgik luftskibet (Zeppeliner) Hansa med selveste greve von Zeppelin som kommandør fra Hamburg og ankom senere på dagen til København. Hansas luftrejse har uden tvivl gjort stort indtryk, for det var første gang, at et luftskib var set over Danmark. Hansa landede på Kløvermarken på Amager Fælled, og det trak rigtig mange tilskuere til.

1912-09-19 Zeppelineren Hansa over Amager FælledDet store luftskib fløj over Danmark i lav højde, kun ca. 150 meter oppe. Luftskibet medførte 10 passagerer og en besætning på 4 mand. Man kunne tydeligt se passagererne, der svingede med deres hatte, stod der siden i aviserne. Zeppelineren Hansa var 148 m lang og målte 14 m i diameter.

Blandt de tusinder af tilskuere var den 36 årige Juliane Olivia Amalie Weikop, til dagligt kaldet Olivia. Olivia er datter af Ludvig Georg Weikop, tip-tip oldefar til Karsten Weikop.

Automobilulykken

Uddrag fra Socialdemokraten 20 september 1912
Uddrag fra Socialdemokraten 20 september 1912

På vej hjem blev Olivia kørt ned. Det var ikke noget, som man var vant til i tidens Danmark, så derfor blev det bragt i aviser over hele landet. Selve forløbet overlades til artikler fra Thisted Amts Tidende, der fredag den 20. september 1912 skriver:

Automobilulykke. En ung Dame i Hovedstaden, Frk. Weikop, der i går sammen med sin forlovede var ude at se på Luftskibets Afrejse, havde den Ulykke inde på fortovet ved Boulevarden at blive paakørt af en Automobil. Hun fik det ene Ben ind mellem Automobilhjulets Eger og fik det drejet med en Gang rundt, saa at det blev brudt på to Steder. Desuden blev baade hun og hendes Kæreste slemt forslaaede. Hendes Saar må betragtes som livsfarlige. Chaufføren paastaar at det ikke var hans Skyld, det gik så galt.

Den københavnske avis SocialDemokraten skriver en lang og detaljeret artikel, der sammen med andre avisartikler kan læses nederste på denne side mens den originale side kan læses her.

Næstved Tidende følger op på ulykken i en artikel den 21. september 1912:

Avtomobilulykken paa Amager Boulevard
Den unge Dame, Frk. Olivia Weikop, der i Torsdags blev saa frygtelig tilredt under en Avtomobildroske paa Amager Boulevard, henlaa i Folge “København” Fredag paa Rigshospitalet i stærkt lidende Tilstand. Hendes ene Ben er knust paa to Steder, men Lægerne nærer dog stadig Haab om, at Amputation vil kunne undgaas. Noget sikkert herom vil imidlertid ikke kunne siges før om ca. 3 Uger. Politiet paa Christianshavn fortsatte Fredag Afhøringerne af Vidner til Ulykken. Chaufføren synes at have kørt ganske vildt og hensynsløst.

En af grundene til den megen omtale, skyldes at det på den tid ikke var særligt almindeligt med trafikulykker med biler involveret. Landets to første biler var henholdsvis en Benz og en Daimler, som begge blev importeret i 1896. Man skal frem til 1907 for at finde den første i Danmark, som blev dræbt i en Automobilulykke. Det kan læses i Bornholms Tidende den 3. maj 1907, hvor der står:

Kjøbenhavn har i den sidste Tid faaet Automobildrosker, og i Dag er der indtruffet den første Ulykke med et af disse moderne Befordringsmidler. Den har kostet Kreditforeningen af Grundejere i Kjøbenhavn og Omegn en af deres Direktører. En Automobildroske kom strygende ned ad Absalonsgade. Netop som Drosken skal passere tværs over Istedgade, ser Styreren en af de elektriske Sporvogne komme kjørende ad Istedgade ind mod Byen.

Højesterets dommen

Idag vil man ikke kunne forestille sig at en ‘almindelig’ trafikulykke vil komme i højresteret, men det var ikke desto mindre, hvad der skete efter trafikulykken i 1912.

Uddrag fra Berlingske 1. december 1914
Uddrag fra Berlingske 1. december 1914

Den 1. december 1914 afsiger Højesteret dom i sagen, og den bliver samme dag bragt i Berlingske:

Fra Højesteret,
Automobil-Ulykken paa “Hansa”-Dagen.
Store Erstatninger
Den 19de September 1912, samtidigt med at det tyske Luftskib “Hansa” viste sig over Kjøbenhavn, paakørte en hos Vognmand Jensen ansat Chauffør Leser ved Amager Boulevard med sin Motorvogn Assistent Klüwer. Denne cyklede foran Motorvognen, der ved Sammenstødet sprang op paa Fortovet, og her blev en Dame Frk. Weikopp og 3 andre Personer paakørte.
Frk. Weikopp blev haardest medtaget. Hun laa paa Rigshospitalet fra den Dag, Ulykken skete, til den 16de April 1913 med et i høj Grad molesteret Ben. Bevægeligheden i Fodledet er saa godt som ophævet, og der vil neppe blive Tale om fuldstændig Restitution.
Assistent Klüwer brækkede højre Arms Albuehen og fik en Del hudafskrabninger; de øvrige paakørte Personers Læsioner var af mindre Betydning.
Ved Kriminal- og Politiretten blev det anset for godtgjort, at Leser havde gjort sig skyldig i Overtrædelse af Automobilloven, bl. a. ved at køre for hurtigt, og i
en Uagtsomhed, der efter de Frk. Weikopp paadragne Læsioner maatte padrage ham Ansvar efter Straffelovens Paragraf 207, han blev derfor idømt Fængsel paa sædvanlig Fangekost i 14 Dage og til sammen med Vognmand Jensen at udrede Erstatninger til de Tilskadekomne, bl. a. til Frk. Weikopp 5000 Kr. for Invaliditet.
Højesteret, der i disse Dage har beskæftiget sig med Sagen, kom til det Resultat, at Leser kun kunde dømmes for Overtrædelse af Automobilloven og paalagde ham en Bøde paa 200 Kr.
Med Hensyn til Erstatningerne stadfæstede Kriminalrettens Dom.

Hvem var Olivia og hvad blev der af hende?

Olivia er født i 1875 på Store Kongensgade 100 som datter af Ferdinand Vilhelm Weikop og Emilie Martine Myhre.

Hun er en kvinde som nok ikke har haft et let liv.

20. dec 1883 2 annoncer i Adresseavisen , side 3 og 6, fra Ferdinand og Emilie Weikop
20. dec 1883 2 annoncer i Adresseavisen , side 3 og 6, fra Ferdinand og Emilie Weikop

Allerede som 5 årig er hun på børnehjem, hvilket ses af folketællingen i 1880 hvor hun bor på Børnehjemmet 1870 som ligger i Ryesgade 80. I 1883 har hendes forældre en annonce i Adresseavisen, hvor de søger en plejefamilie til et af deres børn. Om det er til Olivia eller Holger Oluf vides dog ikke.

Næste oplysninger der haves om Olivia er i 1890 hvor Olivia er 15 år. Her bor hun på Grevinde Danner Stiftelsen i Jægerspris. Et sted som hun i øvrigt bor sammen med sin 2 år ældre søster, Agnes Emilie. Året efter, hvor hendes mor dør som indlagt på Sankt Hans Hospital, bor Olivia ifølge skiftet stadig på Grevinde Danner Stiftelsen.

I maj 1892 flytter hun i følge Politiets registerblade til Læsøegade 24. I den kommende år arbejder hun blandt andet som Tjenestepige og Buffetjomfru. Hun flytter også en del rundt:

bopæl, Olivia Weikop

  • 3 nov. 1894 Herluf Trolles gade 22, København
  • 4 mar. 1896 Bredgade 68, København
  • 1 nov. 1897 Havnegade 53 (Hotel Germania Continental), København
  • 11 jan. 1898 Hovedvagtsgade 8, København
  • 9 jan. 1899 Ny Kronprinsessgade 2, København
  • 1 maj 1903 Malmøgade 3, København
  • 2 maj 1903 Vestre Bouldevard 17, København
  • 1 nov. 1903 Nørresøgade 7, København
  • 1 maj 1904 Niels Juels Gade 9, København

I 1908, hvor Olivia er 23 år, dør hendes far, Ferdinand Vilhelm Weikop. En mand der , som det beskrives i en senere artikel, både bliver anholdt og sigtet for bedrageri (1876) og hustruvold (1882), får fattighjælp i 1887 inden han i 1890 bliver indskrevet som fattiglem på Almindelig Hospital og hvor han bliver de næste 18 år indtil han dør i 1908.

I 1912 (som også er året hvor Titanic synker) er så året hvor Olivia kommer ud for trafikulykken. På dette tidspunkt bor hun på Lindevangen (Lindevangs Alle) 11 på Frederiksberg, hvor hun har et værelse hos kunstmaleren Georg Achen og hans hustru Ane Cathrine Elisabeth Thiele.

Ulykken sker 19. september og Olivia kommer på Rigshospitalet. Her ligger hun i 8 måneder indtil 29. april 1913, hvor hun flytter til Elmegade 17.

Som det ses af avisartiklerne får Olivia en erstatning på 5120 kr. Det var en stor pengesum, da årslønnen i hovedstaden i 1914 for en faglært var 1649 kr, mens årslønnen for ufaglærte var 1206 kr (Kilde: Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 3. række, 34 (1926)), dvs. 4 årslønninger for en ufaglært.

Til trods for den store udbetaling er Olivia dog i 1924 opført Fattigvæsenets registrant (dvs. personer, der fik forsørgelse og fattighjælp). Det ser dog ud til at hun betaler hjælpen tilbage.

Hvad Olivia laver efter ulykken er usikkert. I 1913, hvor hun, som alle andre københavnere, bliver optaget i Politiets registerblade, står Olivia opført som husjomfru. Hvor lang tid hun arbejder som husjomfru og hvor invaliderende hendes benskade har været vides ikke.

Efter Elmegade bor hun kortvarigt på Kronprinsessegade 13, A.N. Hansens Alle i Hellerup samt Stengade 2 inden hun i 1915 flytter til Njalsgade 6 på Islands Brygge. Her bliver hun boende i 20 år inden hun som 60 årig flytter 2 gader til Gunløgsgade 6, også på Islands Brygge. Her bor hun i hvertifald indtil 1948 (jvf, Kraks vejviser). I vejviseren for 1950 er Olivia dog ikke længere listet. Om hun er død vides ikke, men på dette tidspunkt er hun blevet 75 år. Det er det sidste som vides om Olivia.

Alle informationer som er samlet om Olivia kan som altid læses på f.weikop.com

Hvordan så Olivia så ud?

Ja, det er et godt spørgsmål, som desværre ikke kan besvares på nuværende tidspunkt.

Det bedste bud er ved at se i fotoalbummet fra Bertha Ingeborg Weikop. Et album som blev videregivet til datteren Anna Mai (født Weikop) og senere Erik Mai. Erik har overdraget de 2 album til Karsten Weikop i 2013.

Anna var niece til Olivia, idet Annas far Holger Oluf var bror til Olivia. I dette album er der billeder af mange af Annas onkler og tanter. Der er 4 billeder, hvor 3 af dem ifølge Erik Mai formentlig er Holger Olufs søstre – Martha Sofia, Agnes Emilie og Juliana Olivia. Bemærk at dette er dog ikke bekræftet.

Holger Olufs søster? (Kilde: Erik Mai, EM01-101)
Holger Olufs søster (Kilde: Erik Mai, EM01-101)
Holger Olufs søster? (Kilde: Erik Mai, EM01-102)
Holger Olufs søster? (Kilde: Erik Mai, EM01-102)
Holger Olufs søster? (Kilde: Erik Mai, EM01-103)
Holger Olufs søster? (Kilde: Erik Mai, EM01-103)
Holger Olufs søster? (Kilde: Erik Mai, EM01-104)
Holger Olufs søster? (Kilde: Erik Mai, EM01-104)

Hvad skrev andre aviser om ulykken den 19. september

Social-Demokraten den 20. september 1912

Avtomobilulykke paa Amager Boulevard.
En Dame og en Herre under en Avtomobildroske.
En frygtelig Scene

I Gaar Middags ved 11½-Tiden da Menneskemasserne styrtede fra Flyvepladsen efter Afskeden med Zeppelins Luftskib, skete der paa Amager Boulevard, ud for Geværfabriken, en Avtomobil-Paakørsel, hvorved en Herre og en Dame kom til Skade den sidst nævnte ret alvorligt.
De Tilskadekomnes Navne er Kontorassistent Charles Klüver, Rømersgade 23, 2. Sal (der er ansat paa Socialdemokratisk Forbunds Kontor), og Frøken Olivia Weikott (eller Weikopp), Lindevangen Nr. 11.
Enkelthederne ved Ulykken er følgende:
Avtomobildroske Nr. K. 949, der kørtes af Chauffør Leser, kom fra Flyvepladsen i Retning mod Langebro. Chaufføren forklarer, at han ud for Geværfabriken vilde vige udenom en Cyklist (den omtalte Kontorassistent Klüver, der korte foran ham i samme Retning.
Farten var imidlertid for stærk. Avtomobilet gled ud og ramte med sit Baghjul Cyklisten, der slyngedes til Jorden. Avtomobilet rutschede ind paa Fortovet, spredende Skræk og Rædsel mellem Menneskemassen.
En Dame, Frøken Olivia Weikott, Lindevangen Nr. 11, ramtes af Avtomobilets Forperron og kastedes voldsomt til Jorden, og hendes Ledsager slyngedes ind mod et Stakit.
Inde under den 1500 Kilo tunge Vogn laa de to Paakørte, Hr. Klüver og Frøken Weikott.
Intet formaaede at rokke den svære Vogn. Der forefandtes ingen Redskaber til at hæve Køretøjet, og at lade Vognen rykke frem eller tilbage lod sig ikke gøre af Hensyn til de to Mennesker. Saa tog Folk fat og løftede i Flok, og det lykkedes omsider at faa de Tilskadekomne frigjort.
Frøken Weikott, der var bevidstløs og værst medtaget, kørtes til Rigshospitalet. Hun havde faaet det ene Ben brækket eller knust paa to Steder samt Hovedet beskadiget. Ved Undersøgelsen paa Hospitalet viste det sig, at særlig det aabne Brud paa Benet var af en meget alvorlig Art.
Hr. Klülver kørtes til Sundby Hospital. Han var forslaaet i Hovedet og paa Benene; den højre Arm og Haand var forvredet, og desuden var der en Del Hudafskrabninger, men forøvrigt syntes Han at være sluppen forholdsvis heldigt fra Affæren. Efter at han var bleven forbundet og havde faaet Armen i Bandage, blev han efter eget Ønske kørt til sit Hjem.
Hr. Klüvers Forklaring.
Vi havde i Gaar Eftermiddags en Samtale med den ene af de Tilskadekomne, vor Partifælle Hr. Charles Klüver, der er kendt i vide Kredse bl. a. fra sin tidligere Virksomhed som Formand for Billedskærernes Fagforening og fra sin nuværende Stilling ved “Socialdemokratisk Forbund”s Kontor.
Hr. Klüver forklarer følgende: Jeg kom fra Flyvepladsen, veg af for en Sporvogn, der kom mig i Møde fra Langebro. Pludselig hørte jeg et Avtomobilsignal bag mig – og i samme Øjeblik slyngedes jeg til Jorden, kom ind under Vognen og slæbtes hen ad Jorden. Jeg laa næsegrus i Støvet med den uhyre Vægt over mig og tænkte, at jeg ikke vilde slippe levende derfra. Jeg hørte, at Folk raabte, at det vilde blive vanskeligt at løfte Avtomobilet. Det var frygtelige Øjeblikke for mig. Min højre Arm sad fast som i en Skruestik, den venstre Side af mit Hoved var presset saa fast, at jeg ikke fomaaedede at gøre en eneste Bevægelse – det var som om jeg skulde knuses. Pludselig lettede det. Jeg kom fri og trak atter Vejret, men havde selvfølgelig faaet en alvorlig Skræk i Livet.
Jeg er naturligvis meget forslaaet, og Armen smærter. Men jeg maa nu afvente resultatet af Lægernes Undersøgelse. Forhaabenlig beholder jeg Haandens Brugbarhed.
Chaufføren suspenderet.
Avtomobilselskabets Direktør meddelte os i Aftes, at Chauffør Leser er bleven suspenderet, indtil Sagens Enkeltheder er bleven undersøgte. Chaufføren undskylder sig med, at Bremseapparatet svigtede for ham, da ban vilde vige af for Cyklisten, medens det fra anden Side paastaas, at Chaufføren har kørt med for stærk Fart.
Hvorvidt Chaufføren har Skylden, vil antageligt blive opklaret ved Politiundersøgelsen.

Fyens Stifttidende den 20. september 1912

En Automobilulykke under “Hansa”s Besøg. På Amager Boulevard skete der i Middags en uhyggelig Automobilulykke. Folk kom gående i store Skarer fra Flyvepladsen efter at have set “Hansa”, da en Bil pludselig kørte ind paa Gangstien. Det var nødtvunget at den gjorde det. En Cyklist drejde pludselig foran den, og for at undgaa at køre ham ned, drejede Chaufføren brat til Side og fo’r ind paa Gangstien, som var aldeles fyldt med Mennesker, der forfærdet flygtede til alle Sider. En ung Dame, Frk. Olivia Weikop, der spadserede med sin Forlovede under Armen, blev revet ind under Vognen, hvis Hjul tog fat i hendes ene Ben, der blev frygteligt læderet, saa Benstumperne stak frem 2 Steder. Endvidere forslog hun Hovedet slemt imod Stenbroen. Cyklisten, en kontorassistent Charles Krüger, som var egentlige Aarsag til Ulykken, blev slynget ind på Fortovet, hvorpaa han paadrog sig endel Kvæstelser.
Ambulancen og Redningskorpset blev tilkaldt, og medens Redningskorpset bragte Damen til Rigshospitalet, blev Krüger kørt til Sundby Hospital og efter at være forbundet her til sit Hjem.
Chaufføren, som vistnok har kørt for stærkt, er foreløbig suspenderet fra sin Stilling.